Консултативен офис SCHLATTER

ПРЕДЛАГАНИ УСЛУГИ
Go to ПРЕБИВАВАНЕ

ПРЕБИВАВАНЕ

Ние познаваме в дълбочина проблемите свързани със подаването на заявление за виза, получаването на входни визи, както и на различни аспекти на проблеми с издаването на други изискуеми документи като: получаването на работни визи, разрешение за пребиваване на гражданите на Европейския Съюз /EС/, Свободно движение на хора (Швейцария – ЕС ); натурализация; семейно възстановяване; признаване на документи, дипломи, сертификати и др

Go to Трудово право

Трудово право

Можете да получите солидна консултация по правни или общи въпроси относно: кандидатстването за работа; проблеми с трудови договори; работна заплата; референция за работа; ситуации при бременност; както и въпросите свързани с прекратяване на трудов договор и насочване към бюра за безработица.

Go to СОЦИАЛ

СОЦИАЛ

Можете да ползвате нашия опит по отношение на различни аспекти на пенсионното осигуряване в Швейцария; проблеми с пенсии;; получаване на социални помощи; детски надбавки; здравно осигуряване в Швейцария. и др

Go to СЕМЕЙСТВО

СЕМЕЙСТВО

Можете да получите съвет относно различни ситуации като: брак, раздяла, развод, издръжка, получаване или даване алименти и др., както и съвети за поведения спрямо местните власти относно тази материя.

НАШИЯТ ЕКИП

Ние сме на ваша страна и на ваше разположение

Мима Шлаттер

Главен експерт
Притежаваме солиден опит и познания при консултиране на клиенти в сферата на социални, правни и семейни проблеми на чужденците живеещи и пребиваващи в Швейцария.

Радомира Каречи

Старши експерт – преводач
Превод и легализация, апостил, сертификати, нотариални удостоверения и всички видове документи от и на всички езици.

Условия и правила

dfhfzhfdrh

Facebook Page

Последни новини