23.01.2019

ПРЕБИВАВАНЕ

Ние познаваме в дълбочина проблемите свързани със подаването на заявление за виза, получаването на входни визи, както и на различни аспекти на проблеми с издаването на други изискуеми документи като:  получаването на работни визи, разрешение за пребиваване на гражданите на Европейския Съюз /EС/, Свободно движение на хора (Швейцария – ЕС ); натурализация; семейно възстановяване; признаване на документи, дипломи, сертификати и др

* Входни визи

* Заявления за виза

* Гаранции

* Разрешенията за пребиваване за гражданите(ЕС / EFTA членове, други граждани)

* Свободно движение на хора (Швейцария – ЕС )

* Изработка на документи за пребиваване

* Семейно възстановяване

* Признаване на документи,

дипломи, сертификати и др

На всички наши настоящи и бъдещи клиенти: Благодарим за доверието!

Консултанско бюро ШЛАТТЕР гарантира абсолютна конфиденциалност на поверената информация и се отнася с нужния респект към всеки свой клиент!

Моля датата за провеждане на първата среща трябва да се съгласува предварително по телефона