23.01.2019

ТРУДОВО ПРАВО

Дългогодишния ни опит ни позволява да помогнем за успешното разрешаване на възникналите проблеми с труда, както и правата и сигурността на лицата потърсили и използвали нашите услуги на територията на Швейцария. Можете да получите солидна консултация по правни или общи въпроси относно: кандидатстването за работа; проблеми с трудови договори; работна заплата; референция за работа; ситуации при бременност; както и въпросите свързани с прекратяване на трудов договор и насочване към бюра за безработица.

* Кандидатстване за работа

* Трудов договор

* Работна заплата

* Референция за работа

* Бременност

* прекратяване на трудов договор

* насочване към бюро за безработни

На всички наши настоящи и бъдещи клиенти: Благодарим за доверието!

Консултанско бюро ШЛАТТЕР гарантира абсолютна конфиденциалност на поверената информация и се отнася с нужния респект към всеки свой клиент!

Моля датата за провеждане на първата среща трябва да се съгласува предварително по телефона