07.01.2023

Регистриране на фирма

Регистриране на фирма в Швейцария и Персонал.

Водене на годишно счетоводство и приключване.

Попълване на данъчна декларация.

Контакт с нужните инстанции:
SVA, SUVA, Steueramt, МWST.

Човешки ресурси:
Трудови договори.
Работни фишове.
Месечен данък доход.
Трудова злополука.
Контакт с нужните инстанции:
SVA, SUVA, BVG, Quellensteuer.

На всички наши настоящи и бъдещи клиенти: Благодарим за доверието!

Консултанско бюро ШЛАТТЕР гарантира абсолютна конфиденциалност на поверената информация и се отнася с нужния респект към всеки свой клиент!

Моля датата за провеждане на първата среща трябва да се съгласува предварително по телефона