23.01.2019

СОЦИАЛ

Можете да ползвате нашия опит по отношение на различни аспекти на пенсионното осигуряване в Швейцария; проблеми с пенсии;; получаване на социални помощи; детски надбавки; здравно осигуряване в Швейцария. и др

* Пенсия (AНV, BVG и т.н.)

* Социални помощи

* Здравно осигуряване

* Детски надбавки

* Намаляване на разходите по здравни осигуровки

На всички наши настоящи и бъдещи клиенти: Благодарим за доверието!

Консултанско бюро ШЛАТТЕР гарантира абсолютна конфиденциалност на поверената информация и се отнася с нужния респект към всеки свой клиент!

Моля датата за провеждане на първата среща трябва да се съгласува предварително по телефона